DROTTNINGHALL
Gåtfulla spår

I den sista nedförsbacken mot samhället skär vägen rakt igenom en bergknalle. Här har en gång legat en viktig kultplats. Troligen var det under bronsåldern som man högg in sina gåtfulla märken i berget: hundratals, gropar s k skålgropar eller älvkvarnar, avlånga fördjupningar, rännor och här och var fotsulor. Skålgropar är den vanligaste typen av hällristningar. Dessa små uthuggna runda gropar kan ha haft betydelse i samband med kulten, kanske för att främja fruktbarheten.
Glöm inte den lilla hällen väster om vägen. Här finner du en märklig bild: två förstenade fotspår med en ram av små skålgropar.

Vägbeskrivning: Kör mot SV  från Boarp 3,8 km till Västra Karup.
P-plats till vänster om vägen.