Södra Slingan
Bjärehalvön,ett unikt bronsåldersandskap


1.Torhögen
2.Kungshögen
3.Valhallsskogen
4.F10
5.Björkhagen
6.Varehög